Krok po kroku

Krok po kroku w przypadku śmierci osoby:

 1. Zadzwoń po lekarza:
  a) Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112 (zespół z lekarzem „S”) albo
  b) Lekarz rodzinny
  Lekarz stwierdzający zgon zobowiązany jest do wystawienia „Karty Zgonu” 

 2. Zadzwoń do Zakładu Pogrzebowego „Myszor” 668 158 292 celem przewiezienia zwłok do chłodni w oczekiwaniu na uroczystości pogrzebowe. Podstawą do przetransportowania ciała zmarłego jest „stwierdzenie zgonu przez lekarza”.

 3. Z „Kartą zgonu” oraz dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie którego nastąpił zgon, w celu sporządzenia protokołu zgłoszenia zgonu i otrzymania „Aktu Zgonu„. Jeśli osoba zmarła w chwili śmierci pozostawała w związku małżeńskim dobrze jest zabrać również dowód osobisty współmałżonka.

 4. Zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego można również zlecić naszej firmie. W tym celu potrzebna jest „Karta Zgonu„, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty współmałżonka (jeśli żyje), dowód osobisty zlecającego.

 5. Jeśli otrzymamy zlecenie załatwienia wypłaty zasiłku pogrzebowego niezbędne jest zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku emerytów (rencistów) – kartę emeryta (rencisty) „zielona legitymacja ZUS” oraz dowód osobisty zlecającego.

 6. W zależności od rodzaju pochówku można dokonać wyboru trumny, trumny krematoryjnej, urny, ustalić miejsce i termin pogrzebu, kremacji ciała, rozwieszenie klepsydr, ubranie i przygotowania ciała włącznie z garderobą, zlecić przygotowanie wieńca i wiązanek.

 7. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości – prosimy o kontakt telefoniczny, a wszystko wyjaśnimy w jasny i zrozumiały sposób. Można uzgodnić rodzaj pochówku (ziemny, kremacja), jak również rodzaj obrzędu religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.

 8. Tel. 668 158 292; www.myszor24.pl

Komentarze są wyłączone.